Kontaktné údaje

Telefón
00421 948 037 544
 
Email
info@do-pilates.com
 
Fakturačná adresa
DO Pilates, s.r.o., Sadová 43, 900 91 Limbach, Slovenská republika 

IČO: 51303876
DIČ: 2120713430
IBAN: SK58 8330 0000 0029 0166 2190